Entreprenadfirma med lång erfarenhet

Persmarken Entreprenader AB är en entreprenadfirma med lång erfarenhet inom mark och anläggningsarbeten, trädgårdsanläggningar och dränering.

Kontakta oss

Våra tjänster

Anläggning

Alla typer av anläggningsarbeten i trädgårdar så som stensättning och plattläggning, bygge av trapp & mur, poolprojekt och etablering av gräsmatta

Dränering

Dränering av fastigheter, vatten & avloppsinstallationer samt husgrunder för säkring mot fukt och vattenansamling

Markarbeten

Diverse kompletta markarbeten så som rivningsarbeten, schaktarbeten och planering

Vi säljer

Grus- och stenmaterial

Harpad matjord

Plattor och sten

Plattor och sten

Om oss

Persmarken Entreprenader ABs verksamhet är att utföra mark- och entreprenadarbete. Vi har lång erfarenhet inom mark och anläggningsarbeten, trädgårdsanläggningar och dränering.

Företaget grundades 1998 av Jörgen Persmarken och har sedan successivt växt. Verksamheten sysselsätter cirka 20 personer, och övergick 2006 från enskild firma till aktiebolag.

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna.

Kvalitet- och miljömål

På Persmarken Entreprenader AB arbetar vi med kvalitet, miljö och etik så, att varje kund och projekt blir en god referens.

• Vi ska sträva mot att våra arbeten utförs på ett sådant sätt att energianvändningen och dess miljöpåverkan minskar.
• Vi ska sträva efter att använda material och metoder som ger minskad miljöbelastning och medför en god arbetsmiljö.
• Vi ska sträva efter att minska avfallets mängd och farlighet.
• Vi ska verka för att byggavfall källsorteras.
• Vi ska ställa krav på våra leverantörer att deras produkter motsvarar överenskommen kvalitet och levereras på överenskommen tid.
• Vi ska verka för att beställaren väljer energieffektiva lösningar.
• Vi ska verka för att energisnåla maskiner prioriteras vid nyinvestering.

Företagets kvalitets- och miljöplan har i väsentliga delar anpassats till ISO 14001 och ISO 9001.

Kontakt

Adress

Tängelsås Charlottshem

241 61 LÖBERÖD

Telefon

0705-86 77 67

E-post

info@persmarkenab.se

h

Fakturor

inbox.lev.281960@arkivplats.se

11 + 6 =

Title Address Description
Persmarken Entreprenader AB
CHARLOTTSHEM, 241 61 Eslöv, Sverige